Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Arktikada və dünyanın digər regionlarında (quru və akvatoriyalarda) təbii və texnogen fəlakətli tullantılar və qaz partlayışları

Boqoyavlenskiy V.İ., Boqoyavlenskiy İ.V., Nikonov R.A.

Daha ətraflı arrow_more

2018 Mw = 7.5 Palu, İndoneziya, zəlzələsinin Coulomb stress dəyişikliklərinin təsiri

Əhədov B.1,2, Çin Ş.3,4

Daha ətraflı arrow_more

Karbohidrogen yataqlarında su hövzəsinin hidrodinamik aktivlik modeli (Cənubi Xəzər çökəkliyinin timsalında)

Salmanov A.M.1, Qaragözov E.Ş.2, Əhmədov E.H.3

Daha ətraflı arrow_more

Çökmə hövzələrin kəşfiyyatında termik tomoqrafiyanın tətbiqi

Xutorskoy M.D.

Daha ətraflı arrow_more

MERRA-2 reanaliz məlumatlarına əsasən 1980-2021 dövrü üçün Xəzər dənizinin səth temperaturunun tədqiqi

Səfərov S.H.1, İsmayılov V.H.2, Səfərov E.S.1

Daha ətraflı arrow_more

Zəlzələlərin dinamik xüsusiyyətlərinin məlumatlarına əsasən Şəmkir su anbarının ərazisinin seysmik təhlili

Babayev T.H., Aliyev Y.N., Muradi I.B., Aliyev M.M.

Daha ətraflı arrow_more

Qeyri-sabit sıxışdırma cəbhəsi ilə su layların suvurmanın optimallaşdırılması

Şahverdiyev A.X.1, Şestopalov Y.V.2, Mandrik I.E.3, Arefev S.V.4

Daha ətraflı arrow_more

Neft-qaz sahəsi obyektlərinin təhlükəsizliyi və etibarlılığının idarəedilməsi vasitəsi kimi çoxsəviyyəli texniki diaqnostika

Spasibov V.M., Zemenkov Yu.D., Bastrikov S.N., Zemenkova M.Yu., Çijevskaya E.L.

Daha ətraflı arrow_more