Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg

Jurnal metrikası

“ANAS Transactions,  Earth Sсiences” jurnal beynəlxalq sitatgətirmə sistemi SCOPUS (Elsevier) daxildir.

SCImago Journal Rank (SJR) 0.105 (2021)

CiteScoreTracker 1.0 (2022)

H-index 3

Daha ətraflı: Scimago Journal & Country Rank