Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Jurnal haqqında

1958-ci ildə əsası qoyulmuş və əvvələr "Proceedings of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Earth Sciences" adı altında çıxan "ANAS Transactions, Earth Sciences" jurnalı Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İntitutunda nəşr olunur.


“ANAS Transactions, Earth S
сiences” jurnalın redaksiya heyətinin tərkibinə geniş elmi biliklərə və təcrübəyə malik aparıcı alimlər daxildir və bu da jurnalın yüksək elmi səviyyəsini təmin edir. Çap olunan bütün məqalələr ciddi resenziyadan (ən azı 2 resenziyaçıdan) keçir.

 

“ANAS Transactions, Earth Sсiences” jurnalında çöl işləri və laboratoriya tədqiqatları daxil olmaqla, həmçinin modelləşdirmə, Yer elmlərinin bütün sahələri – struktur geologiya və tektonika; faydalı qazıntı və karbohidrogen yataqları; mineralogiya və petrologiya; geokimya, neft-qaz geologiyası və mühəndisliyi; palçıq vulkanizmi; geofizika; müasir geodinamika və kosmik geodeziya; seysmologiya, seysmik təhlükənin və riskin qiymətləndirilməsi; kontinental və dəniz ekosistemləri üzrə orijinal və icmal şəkilində yazılmış məqalələr baxılmağa qəbul edilir və dərc olunur.


Fənlərarası istiqamətliliyə dair məqalələr xüsusilə bəyənilir.


Publikasiyaların dili: ingilis, Azərbaycan və rus. Əlyazmalar Yer elmləri sahəsində alimlər, o cümlədən xarici müəlliflər tərəfindən təqdim edilə bilə.