Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Azərbaycanda paleontoloji-stratiqrafik tədqiqatların müasir vəziyyəti

Əlizadə Ак.А.

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycan və qonşu ərazilərdə GPS vasitəsilə yer qabığı deformasiyalarının 25 illik (1998-2022) monitorinqinin nəticələri

Qədirov F.1, Yetirmişli Q.3, Səfərov R.1, Məmmədov S.1, Kazımov I.3, Floyd M.2, Reylinger R.2, Kinq R.2

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər hövzəsində Miosen diatomitlərinin və neftinin ağır karbon izotop tərkibi mümkün qlobal hadisə kimi

Feyzullayev A.A.1,2

Daha ətraflı arrow_more

Neotetisin şımal və cənub tərəflərinin paleobiocoğrafi indikatorlarının dərində baş verən geodinamik proseslərlə əlaqəsi

Eppelbaum L.1,2, Kats Yu.3, Qədirov F.4

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər hövzəsində neft-qaz ana süxurlarının səciyyələndirilməsi və karbohidrogen sistemlərinin xüsusiyyətləri

Kərimov V.Yu.1,3, Quliyev İ.S.2, Cavadova А.S.1, QədirovF.Ə.1,4, Mustayev R.N.3, Qurbanov V.Ş.1, Hüseynova  Ş.M.1

Daha ətraflı arrow_more

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun tektonikası və minerageniyası (Kiçik Qafqazın cənub-şərq qurtaracağı, Azərbaycan)

Kəngərli T.N.

Daha ətraflı arrow_more

Tutqun filiz sahəsi daxilində qızıl filizləşməsi lokallaşmasının struktur şəraiti (Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsi)

Baba-zadə V.M., Abdullayeva Ş.F., Novruzova S.R.

Daha ətraflı arrow_more

Naftalan neftində biomarkerlər

Quliyev İ.S.1, Hüseynov D.A.2, Martınova Q.S.2, Maksakova O.P.2, Zeynalov S.Q.2

Daha ətraflı arrow_more

Abşeron yarımadası üçün süxurların maqnit xassələr ilə əlaqədar olan zəlzələ təhlükəsi modelləri

Babayev Q.R.1,2,  Əliyev Z.V.1

Daha ətraflı arrow_more

Azərbaycanın Talış bölgəsində xroniki kiçik dozada ionlaşdırıcı şüalanmanın uzunmüddətli təsirinə məruz qalmanın əhalinin uzunömürlülüyünə mümkün müsbət təsirləri

Əliyev Ç.S.1, Kamilova N.M.2, MahmudovaF.F.1, Bağırlı R.J.1, Əliyeva Ə.R.1

Daha ətraflı arrow_more

Abşeronun (Azərbaycan) Son Pleistosen bitum yataqlarından artropod (Arachnida, Insecta) parçalarının yeni tapıntıları

Novruzov N.Ə.1, Taptıqova K.A.1, Eybatov T.M.2

Daha ətraflı arrow_more

Süni intellekt vasitəsilə neftin çıxarılması məlumatları əsasında cari lay təzyiqinin paylanmasının qiymətləndirilməsi

Süleymanov B.A., Hüseynova N.İ.

Daha ətraflı arrow_more

Kollektorların effektiv məsaməliliyi və faza keçiriciliyi əsasında petrofiziki modelləşdirmənin işlənilməsi (Binəqədi yatağının timsalında)

Paşayev N.V.

Daha ətraflı arrow_more

Şimali-Qərbi Nigeriya, Kebbinin cənub hissəsində potensial qızıldaşıyan mineralizasiyanın axtarışı üçün kompleks 2D geoelektrik kəşfiyyatı

Augie A.I.1,2, Salako K.A.2, Rafiu A.A.2, Jimoh M.O.3

Daha ətraflı arrow_more

Peyk əkslərində binaların ayrılması keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün yeni RGB-split metodunun işlənilməsi

Benali A.

Daha ətraflı arrow_more

Cənubi Xəzər hövzəsinin neftdaşıyan sahələrində qızıl filizi təzahürləri. Müzakirə məqaləsi

Hüseynov D.A.

Daha ətraflı arrow_more
slide
slide
slide
slide
slide
slide
arrowSlider
arrowSlider

Şifrəni Sıfırlamaq

close_icon
close_icon