Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank

Redaksiya heyəti

 

 1. Əlizadə Ak.A. (baş redaktor)
 2. Qədirov F.Ə. (baş redaktorun müavini)
 3. Süleymanov B.Ə. (baş redaktorun müavini)
 4. Quliyev İ.S. (baş redaktorun müavini) Azərbaycan MEA-nın Neft və Qaz İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 5. Babayev Q.R. (baş redaktorun müavini) Azərbaycan MEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 6. Babazadə V.M. – Bakı Dövlət Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 7. Calalov Q.İ. - Azərbaycan MEA-nın Neft və Qaz İnstitutu
 8. Əliyeva E.H. – ARDNŞ-nin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 9. Əfəndiyev Q.M. – Azərbaycan MEA-nın Neft və Qaz İnstitutu
 10. Feyzulayev Ə.Ə. – Azərbaycan MEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 11. Kəngərli T.N. – Azərbaycan MEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 12. Məmmədov P.Z. – Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı, Azərbaycan
 13. Muxtarov A.Ş. – Azərbaycan MEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 14. Salmanov A.M. – ARDNŞ-nin "Neftqazelmitədqiqatlayihə" İnstitutu, Bakı, Azərbaycan
 15. Yetirmişli Q.C. – Azərbaycan MEA-nın Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi, Bakı, Azərbaycan

 

 1. Allen Mark – Durham Universiteti, Durham, Böyük Britaniya
 2. Aydın Ali – Pamukkale Universiteti, Dənizli, Türkiyə
 3. Çelidze T. L. – Gürcüstan EA-nın M.Nodiya adına Geofizika İnstitutu, Tbilisi, Gürcüstan
 4. Eppelbaum L.V. – Təl-Əviv Universiteti, Təl-Əviv, İsrail
 5. İsmail-zadə Ə.T. – Karlsrue Texnologiya İnstitutu, Karlsrue, Almaniya
 6. Kalafat Doğan – Bosfor Universiteti, Kandilli Rəsədxanası və Zəlzələ Tədqiqatlar İnstitutu, İstambul, Turkiyə
 7. Kərimov V.Y. R– İ.M.Qubkin adına usiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti, Moskva, Rusiya
 8. Qliko А.О. – Rusiya EA-nın O.Y.Şmidt adına Yer Fizikası İnstitutu, Moskva, Rusiya
 9. Lavruşin V.Y. – Rusiya EA-nın Geologiya İnstitutu, Moskva, Rusiya
 10. Reilinger R. – Massaçusetts Texnologiya İnstitutu, Boston, ABŞ
 11. Takeşi Sagiya – Nagoya Universiteti, Nagoya, Yaponiya
 12. Talebian M. –Yer Elmləri Tədqiqat İnstitutu, Tehran, İran
 13. Tibaldi Alessandro – Milan Bikokka Universiteti, Milan, İtaliya
 14. Zavyalov A.D. – Rusiya EA-nın O.Y.Şmidt adına Yer Fizikası İnstitutu, Moskva, Rusiya

İcraçı Redaktor: İsrafilova A.A., Qurbanova C.S.

Nəşrə məsul redaktor: Abiyev H.

Dizayn / Qrafika: Kərim Nəbiyev, Xəlil Nəbiyev

Veb-redaktor: Tofiq Rəşidov