Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2024
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Şimali-Qərbi Nigeriya, Kebbinin cənub hissəsində potensial qızıldaşıyan mineralizasiyanın axtarışı üçün kompleks 2D geoelektrik kəşfiyyatı

Augie A.I.1,2, Salako K.A.2, Rafiu A.A.2, Jimoh M.O.3


1
Tətbiqi geofizika fakültəsi, Birnin Kebbi federal universiteti,Nigeriya: ai.augie@fubk.edu.ng

2 Geofizika fakültəsi, Minnı Federal texnoloji universiteti, Nigeriya

3 Geologiya fakültəsi, Minnı Federal texnoloji universiteti, Nigeriya

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100119

Xülasə

A-
A+

Əvvəllər bu rayonda aeromagnit tədqiqatlarla aşkar edilmiş anomal zonaların dəqiq geofiziki tədqiqatları aparılmışdır. Tomoqrafik elektrik xüsusi müqavimət, induksiya polyarizasiyası və məxsusi elektrik potensialı ehtiva edən, kompleks 2D geo­elektro­kəşfiyyat metodları Şimali-Qərbi Nigeriyanın Kebbi və Niger ştatlarının Yauri, Shanga həmçinin Magama rayonlarında potensial qızıldaşıyan mineralizasiyanın səthaltı strukturun konturlaşdırılması üçün istifadə edilmişdir.


Bu ölçülmələr dipol-dipol konfigurasiyası və SuperSting xüsusi müqavimətin ölçülməsi üsulu ilə aparılmışdır. Tədqiqatların nəticələri əsasında aşağı/yüksək xüsusi müqavimət, yüksək polyarlaşma, məxsusi elektrik potensiallı regionlar aşkar edilmişdir ki, onlar mineral potensiallı obyektlər kimi təyin edilmişdir. Xüsusi müqavimətin elektrik tomoqrafiyası, qranat/kvarsit damarcıqları ilə əlaqədar oksidləşmiş süxürlara müvafiq  anomal aşağı xüsusi müqavimətə malik, sahələri cizgiləməyə imkan verdi.


Xüsusi müqavimətin yüksək diapazonu qismən dağılmış qranit və kvarsla əlaqədar dayka strukturlarında mövcud ola bilər ki, bunu geoloji şəraitlər və sahənin karotaj diaqramı əks etdirir. Yönəldilmiş polyarizasiya metodu tədqiq olunan rayonda yüksək polyarlaşma (≥ 20 millisaniyə) fiksasiya etmişdir. Bu çox güman ki, filiz minerallarının (qızıl) yerləşdirici süxürlarında toplanması ilə əlaqədardır.  Bu metod həmçinin filizlərin damar mineralları ilə səciyyələnən yüksək anomal induksiyon polyarizasiyasına malik  (≥20 мВ) regionları aşkar etməyə imkan yaratmışdır. Bütün bu metodların nəticələrinin inteqrasiyası oksidləşmiş süxurların zonalarını, dağılmış kvarsitlərin, qranitlərin, qneyslərin və filiz minerallarının nüvələrinin dayk yeraltı quruluşlarını aşkar etmişdir.


Bu zonalar şimal-qərbi Mararabı, cənub-qərbi Cinsani və Sabon Garinin cənubunda, Niger, Kabbi ştatlarında yerləşir. Onlar qızıl kəşfiyyatı və hasilatı üçün potensial kimi qəbul edilə bilər.


Açar sözlər:
2D-modelləşdirmə, elektrik xüsusi müqavimət tomoqrafiyası, induksiya polyarlaşması, məxsusi elektrik potensialı, qızıl filizləşməsi

 

ƏDABİYYƏT


Amoah B.K., Dadzie I., Takyi-kyeremeh K. Integrating gravity and magnetic field data to delineate structurally controlled gold mineralization in the Sefwi Belt of Ghana. Journal of Geophysics and Engineering, Vol. 15, No. 4, 2018, pp. 1197-1203, https://doi.org/10.1088/1742-2140/aaa7b2.


Augie A.I. and Ridwan M.M. Delineation of potential mineral zones from aeromagnetic data over eastern part of Zamfara. Savanna Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 3, No.1, 2021, pp. 60-66.


Augie A.I. and Sani A.A. Interpretation of aeromagnetic data for gold mineralization potential over Kabo and its environs NW Nigeria. Savanna Journal of Basic and Applied Sciences, Vol. 2, No. 2, 2020, pp. 116-123.


Augie A.I., Adamu A., Salako K.A., Alkali A., Narimi A.M., Yahaya M.N., Sani A.A. Assessment for gold mineralization potential over Anka schist belts NW Nigeria using aero­magnetic data. FUDMA Journal of Sciences (FJS), Vol. 5, No. 4, 2021a, pp. 235-242.


Augie A.I., Salako K.A., Rafiu A.A., Jimoh M.O. Estimation of depth to structures associated with gold mineralization potential over southern part of Kebbi state using aeromagnetic data. 3rd School of Physical Sciences Biennial International Conference Futminna 2021, Federal University of Technology Minna,  2021b, pp. 290-297.


Augie A.I., Salako K.A., Rafiu A.A., Jimoh M.O. Geophysical assessment for gold mineralization potential over the southern part of Kebbi state using aeromagnetic data. Geology, Geophysics and Environment, Vol. 48, No. 2, 2022b, pp. 177-193,  https://doi.org/10.7494/geol.2022.48.2.177.


Augie A.I., Salako K.A., Rafiu A.A., Jimoh M.O. Geophysical magnetic data analyses of the geological structures with mineralization potentials over the southern part of Kebbi, NW Nigeria. Mining Science, Vol. 29, 2022c, pp. 179-203, https://doi.org/10.37190/msc222911.


Augie A.I., Saleh M., Ologe O., Salako K.A., Rafiu A.A., Yahaya M.N. Correlation of 2D electrical resistivity and self-potential methods for the assessment of the integrity of Goronyo dam NW Nigeria. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, Vol. 21, No. 3, 2022a, e2022043, https://doi.org/ 10.12982/CMUJNS.2022.043.


Bagare A.A., Saleh M., Aku M.O., Abdullahi Y.M. 2D electrical study to delineate subsurface structures and potential mineral zones at Alajawa artisanal mining site Kano state Nigeria. Journal of the Nigerian Geophysical Society, Vol. 1, No. 1, 2018, pp. 24-32.


Bonde D.S., Lawali S., Salako K.A. Structural mapping of solid mineral potential zones over southern part of Kebbi state, northwestern Nigeria. Journal of Scientific and Engineering Research, Vol. 6, No. 7, 2019, pp. 229-240.


Dahlin T., Zhou B. A numerical comparison of 2D resistivity imaging with 10 electrode arrays. Geophysical Prospecting, Vol. 52, 2004, pp. 379-398.


Danbatta U.A. Precambrian crustal development in the northwestern part of Zuru schist belt, northwestern Nigeria. Journal of Mining and Geology, Vol. 44, No. 1, 2008, pp. 43-56.


Danbatta U.A. Precambrian crustal development of the northwestern part of Zuru schist belt, NW Nigeria. A paper presented at the 41st annual conference of Nigerian mining, and geosciences society (NMGS), 2005, Abstr., p. 13.


Danjumma S.G., Bonde D.S., Mohammed A., Lawali S., Birnin Tudu A.M.  Identification of mineral deposits in Garin Awwal mining site, Kebbi state, north-western Nigeria. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST), Vol. 6, No. 6, 2019, pp. 10276-10280.


Ejepu J.S., Unuevho C.I., Agbor A.T., Abdullahi S. Integrated geosciences prospecting for gold mineralization in Kwakuti north-central Nigeria. Journal of Geology and Mining, Vol. 10, No. 7, 2018, pp. 81-94, https://doi.org/10.5897/JGMR 2018.0296.


Fedi M. and Abbas M.A. A fast interpretation of self-potential data using the depth from extreme points method. Geophysics, Vol. 78, No. 2, 2012, pp. 107-116.


Jamaluddeen S.S., Bunawa A.A., Saleh M. An assessment of the groundwater potential of Bayero University Kano Permanent Site using induced polarization and self-potential methods. Journal of Earth science and Engineering, Vol. 4, 2014, pp. 587-596.


Lawal M.M., Salako K.A., Abbas M., Adewumi T., Augie A.I., Khita M. Geophysical investigation of possible gold mine­ralization potential zones using a combined airborne magnetic data of lower Sokoto basin and its environs northwestern Nigeria. International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT), Vol. 30, No. 1, 2021, pp. 01-16.


Lawali S., Salako K.A., Bonde D.S. Delineation of mineral potential zones over lower part of Sokoto basin, northwestern Nigeria using aeromagnetic data. Academic Research International, Vol. 11, No. 2, 2020, pp. 19-29.


Lobo-Guerrero A. Application of spontaneous potential profiles for exploration of gold-rich epithermal low sulphidation veins in a humid region. Geoscience Africa 2004, Conference organized by the Geological Society of South Africa in Johannesburg, University of the Witwatersrand, Johannesburg, 2004.


Loke H.M. and  Barker R.D.  Rapid least-square inversion of apparent resistivity pseudosections. Geophysical Prospecting, Vol. 44(1), 1996, pp. 131-152, DOI:10.1111/j.1365-2478. 1996.tb00142.x.


Loke H.M. Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys. Revised edition; 26th July 2004, 128 p.


Oduduru P.I. and Mamah L.I. Integration of electrical resistivity and induced polarization for subsurface imaging around Ihe pond, Nsukka, Anambra basin, Nigeria. Pacific Journal of Science and Technology, Vol. 15, No. 1, 2014, pp. 306-317.


Olalekan O., Afees O., Ayodele S. An Empirical analysis of the contribution of mining sector to economic development in Nigeria. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 19, No. 1, 2016, pp. 88-106.


Olugbenga T.T. and Augie A.I. Estimation of crustal thickness within the Sokoto basin north-western Nigeria using Bouguer gravity anomaly data. WASET, International Journal of Geological and Environmental Engineering, Vol. 14, No. 9, 2020, 247–252.


Osazuwa I.B. and Chii E.C. Two-dimensional electrical resistivity survey around the periphery of an artificial lake in the Precambrian basement complex of northern Nigeria. International Journal of Physical Science, Vol. 5, No. 3, 2010, pp. 238-245.


Ramadan T.M. and Abdel-Fattah M.F. Characterization of gold mineralization in Garin Hawal area, Kebbi state, NW Nigeria using remote sensing. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science, Vol. 13, No. 2, 2010, pp. 153-163, https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2009.08.001.


Sani A.A., Augie A.I., Aku M.O. Analysis of gold mineral potentials in Anka schist belt north western Nigeria using aeromagnetic data interpretation. Journal of the Nigerian Association of Mathematical Physics, Vol. 52, 2019, pp. 291-298.


SARDA – Sokoto agricultural and rural development authority: Sokoto Fadama. Ministry of Solid Minerals Kebbi State, book, 1988.


Shao P., Shang Y., Hasan M., Yi X., Meng H. Integration of ERT, IP and SP methods in hard rock engineering. Applied Sciences, Vol. 11, 2021, 10752. https://doi.org/10.3390/app1122 10752.


Srigutomo W., Trimadona P., Pratomo M. 2D resistivity and induced polarization measurement for manganese ore exploration. Journal of Physics: Conference Series 739, 2016, 012138, https://doi.org/10.1088/1742-6596/739/1/012138.


Telford W.M., Geldart L.P., Sheriff R.E. Applied Geophysics second edition. Cambridge university press. Cambridge, 1990, 744 p.


Unuevho C.I., Amadi A.N., Saidu S., Udensi E.E., Onuoha K.M., Ogunbajo M.I. Geo-electrical prospecting for ore minerals in Kundu western part of Zungeru sheet 163 NW Nigeria. Nigerian Mining Journal, Vol. 14, No. 2, 2016, pp. 73-82.

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100119