Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2024
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Neotetisin şımal və cənub tərəflərinin paleobiocoğrafi indikatorlarının dərində baş verən geodinamik proseslərlə əlaqəsi

Eppelbaum L.1,2, Kats Yu.3, Qədirov F.4

1 Təl-Əviv Universiteti, Dəqiq Elmlər Fakültəsi, Yer Elmləri Departamenti, İsrail 6997801, Tel-Əviv, Ramat Əviv: levap@tauex.tau.ac.il

2 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Azərbaycan AZ1010, Bakı, Azadlıq prosp., 20

3 Steinhardt adına Təbiət Tarixi Muzeyi və Milli Tədqiqat Mərkəzi, Həyat Elmləri Fakültəsi, Tel-Əviv Universiteti, İsrail 6997801, Tel-Əviv

4 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Geologiya və Geofizika İnstitutu, Azərbaycan Az1143, Bakı, H.Cavid pr., 119

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100109

Xülasə

A-
A+

Bir sıra əvvəlki tədqiqatlarımızda Cənubi Qafqazda və Şərqi Aralıq dənizində aydın şəkildə tektonikaya və müxtəlif geo­loji və ekoloji proseslərə təsir edən, saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırlanan dərin mantiya strukturu fenomeninin kəşfi əsaslandı­rılmışdır (Eppelbaum et al., 2021, 2023b, 2024). Bu tədqiqat dərin strukturun təsirinin başlanğıcını qiymətləndirməyə və müxtəlif geoloji dövrlərdə baş verən struktur və tektonik dəyişiklikləri xarakterizə etməyə imkan verəcəkdir. Paleontoloji məlumatların geniş istifadəsi orqanizmlərin uzaq əyalətlərdən miqrasiyasını təsnif etməyə və müəyyən edilmiş ərazi qurşaqlarının, mantiya konvek­siyasının təbiəti və dərin mantiyanın topologiyasına  əsaslanan ada qövslərinin, sürüşmə zonalarının və dərin qatlarda hərəkətlərin geodinamikasının öyrənilməsi əsasında hövzələrin əmələ gəlməsinə dair məlumatlar əldə etməyə imkan vermişdir. Avtoxton və alloxton strukturların qiymətləndirilməsində paleobiocoğrafiya və konsedimentasiya tektonikasının və paleocoğrafiyanın rolu keçmiş geoloji dövrlərin və indiki dövrün plitə tektonikasına zəruri əlavə kimi göstərilir. Tədqiqatlarımızdan əvvəl, Şərqi Aralıq dənizində Qondvananın kənarlarının riftoqenezi və Ölü dəniz qırılması boyunca yeni transform yerdəyişmələri ilə əlaqəli avtoxton Kaynozoy Suriya Tağı müəyyən edilmişdi. Bizim hərtərəfli tədqiqatlarımız bu strukturun alloxton xarakterini göstərmış və yerdəyişmiş tektonik blokların terreyn xarakterini və mezozoy yaşı haqqında əvvəlki məlumatları təsdiqləmışdır. Eynilə, Kiçik Qafqazda biocoğrafi və tektonogeofiziki tədqiqatlar  göstərmişdir ki, Kiçik Qafqazın şərq (Azərbaycan) hissəsi onun cənub-qərb sərhədindəki ofiolit qurşağından kəskin şəkildə ayrılmışdır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin qarışıq son təbaşir faunasının struktur və geodinamik unikallığı hərtərəfli əsaslandırılmış və təsdiqlənmişdir. Nəhayət, ilk dəfə olaraq mantiya strukturunun səthə yaxın tektono-struktur elementlərə təsirinin başlanğıcı ilə bağlı qiymətləndirmə aparılmışdır.

Açar sözlər: geodinamika, dərin fırlanan struktur, paleobiocoğrafi xəritələr, tektonofizik şərh, Neo-Tetis okeanı

 

ƏDABİYYƏT


Adamia S., Zakariadze G., Chkhotva T., Sadradze N., Tsereteli N., Chabukiani A., Gventsadze A. Geology of the Caucasus: A Review. Turkish Journal of Earth Sciences, Vol. 20, No. 5, 2011, pp. 489-544.


Al-Husseini M.I. Origin of the Arabian Plate structures: Amar Collision and Najd Rift. Geo-Arabia, Vol. 5, No. 4, 2000, pp. 527-542.


Ali J.R., Krause D.W. Late Cretaceous bioconnections between Indo-Madagascar and Antarctica: refutation of the Gunnerus Ridge causeway hypothesis. Journal of Biogeography, Vol. 38, 2011, pp.1855-1872.


Alizadeh A.A., Guliyev I.S., Kadirov F.A., Eppelbaum L.V. Geosciences in Azerbaijan. Vol. 1. Geology. Springer. Heidelberg, N.Y., 2016, 239 p.


Alizadeh A.A., Guliyev I.S., Mamedov P.Z., Aliyeva E.G.-M., Feyzullayev A.A., Huseynov D.A., Eppelbaum L.V. Pliocene hydrocarbon sedimentary series of Azerbaijan. Sprin­ger. Heidelberg – N.Y., 2024, 514 p.


Arkell W.J. Jurassic geology of the world. Olivier and Boyd. London, 1956, 808 p.


Avni Y. Har Loz, Sheet 21-III. Geological Map of Israel 1:50,000. Geol. Survey of Israel. Jerusalem, 2001.


Avni Y., Bartov Y., Shen A. Har Ardon, Sheet 22-I. Geological map of Israel 1:50,000. Geol. survey of Israel, Jerusalem, 2016.


Avni Y., Beker A., Zilberman E. Be'erot Oded, Sheet 21-IV. Geological map of Israel 1:50,000. Geol. Survey of Israel, Jerusalem, 2017.


Baer G. Flow directions in sills and dikes and formation of cauldrons in eastern Makhtesh Ramon. Israel Jour. of Earth Sci., Vol. 42, 1993, pp. 133-148.


Baer G., Heimann A., Eshet Y., Weinberger R., Mussett A., Sherwood G., The Saharonim basalt: A Late Triassic – Early Jurassic intrusion in southeastern Makhtesh Ramon, Israel. Israel Jour. of Earth Sci., Vol. 44, 1995, pp. 1-10.


Baer G. and Reches Z. Mechanics of emplacement and tectonic implications of the Ramon dike systems, Israel. Jour. of Geophysical Research, Vol. 96(B7), 1991, pp.11895-11910.


Baer Y., Soudry D., Bar O., Shen A.  Zofar. Sheet 22-III, IV. Geological Map of Israel 1:50,000, Geol. Survey of Israel, Jerusalem. 2017.


Barczyk W. Some representatives of the family Pygopidae (Brachiopoda) from the Tithonian of the Pieniny Klippen Belt. Acta Geologica Polonica, Vol. 22, 1972, pp. 507-513.


Ben-Avraham Z. and Ginzburg A. Displaced terranes and crustal evolution of the Levant and the eastern Mediterranean. Tectonics, Vol. 9, 1990, pp. 613-622.


Ben-Avraham Z., Ginzburg A., Makris J., Eppelbaum L. Crustal structure of the Levant basin, eastern Mediterranean. Tectonophysics, Vol. 346, 2002, pp. 23-43.


Ben-Avraham Z., Schattner U., Lazar M., Hall J.K., Ben-Gai Y., Neev D., Reshef M. Segmentation of the Levant continental margin, eastern Mediterranean. Tectonics, TC5002, Vol. 25, 2006, pp. 1-17.


Bordenave M.L. The origin of the Permo-Triassic gas accumulations in the Iranian Zagros foldbelt and contiguous offshore areas: a review of the Paleozoic petroleum system. Jour. of Petroleum Geology, Vol. 31, No. 1, 2008, pp. 3-42.


Bosworth W., Huchon P., McClay K. The Red Sea and Gulf of Aden basins. Jour. of African Earth Sci., Vol. 43, 2005, pp. 334-378.


Bujtor L., Albrecht R., Maróti D., Miklósy A. Lower Tithonian and Lower Berriasian brachiopods from the Márévár Limestone Formation, Zengővárkony (Mecsek Mountains Hun­gary), and remarks on their palaeoenvironment. Paläontologische Zeitschrift, Vol. 95, 2020, pp. 85-95.


Channell J.E.T., Tüysüz O., Bektas O., Sengör A.M.C. Jurassic-Cretaceous paleomagnetism of the Pontides (Turkey). Tectonics, Vol. 15, 1996, pp. 201-212.


Cooper G.A. Jurassic Brachiopods of Saudi Arabia. Smithsonian Contributions to Paleobiology. Vol. 65, 1989, 213 p.


Соре J.C.W., Ingham J.K., Rawson P.F. (eds.). Atlas of Palaeogeography and Lithofacies. Geological Society Memoir, London, No. 13, 1992.


Dercourt J., Gaetani M., Vrielinck B., Barrier E., Biju-Duval B., Brunet V.F., Cadet J.P., Crasquin S., Sandylescu M. (eds). Peri-Tethys Paleogeographical Atlas. CCGM/CGMW, Paris, 2000.


Dibni I. and Middlemiss F.A. Pygopid brachiopods from the Venetian Alps. Boll. della Societa Paleontologica Italiana, Vol. 20, 1981, pp. 19-48.


Dixon J.E. and Robertson A.H.F. (eds.). The Geological evolution of the Eastern Mediterranean. Geol. Soc. Spec. Publ., No. 17, Bl. Publ. Oxford, UK, 1984, 832 p.


Eppelbaum L.V., Ben-Avraham Z., Katz Y., Cloetingh S., Kaban M. Giant quasi-ring mantle structure in the African-Arabian junction: Results derived from the geological-geophysical data integration. Geotectonics (Springer), Vol. 55, No. 1, 2021, pp. 67-93.


Eppelbaum L. and Katz Y. Tectonic-geophysical mapping of Israel and Eastern Mediterranean: implication for hydrocarbon prospecting. Positioning, Vol. 2, No. 1, 2011, pp. 36-54.


Eppelbaum L.V. and Katz Y.I. Mineral deposits in Israel: a contemporary view. In: Israel: Social, Economic and Political Developments (Ya’ari A., Zahavi E.D. eds.), Nova Science Publishers. N.Y., USA, 2012, pp. 1-41.


Eppelbaum L.V. and Katz Yu.I. Newly developed paleomagnetic map of the Easternmost Mediterranean Unmasks geodynamic history of this region. Central European Jour. of Geosciences (Open Geosciences), Vol. 7, No. 1, 2015a, pp. 95-117.


Eppelbaum L.V. and Katz Yu.I. Eastern Mediterranean: combined geological-geophysical zonation and paleogeodynamics of the Mesozoic and Cenozoic structural-sedi­mentation stages. Marine and Petroleum Geology, Vol. 65, 2015b, pp. 198-216.


Eppelbaum L.V. and Katz Yu.I. A New regard on the tectonic map of the Arabian-African Region inferred from the satellite gravity analysis. Acta Geophysica, Vol. 65, 2017, pp. 607-626.


Eppelbaum L. and Katz Yu. Significant tectonic-geophysical features of the African-Arabian tectonic region: An overview. Geotectonics (Springer), Vol. 54, No. 2, 2020, pp. 266-283.


Eppelbaum L. and KatzYu. Akchagylian hydrospheric phenomenon in aspects of deep geodynamics. Stratigraphy and Sedimentation of Oil-Gas Basins, No. 2, 2021a, pp. 8-26.


Eppelbaum L.V. and Katz Yu.I. Deep tectono-geodynamic aspects of development of the Nubian-Arabian Region. In: The Arabian Seas biodiversity, environment challenges and conservation measures (Jawad L., ed.), Springer. 2021b, pp. 199-237.


Eppelbaum L.V. and Katz Y.I. Paleomagnetic-geodynamic mapping of the transition zone from ocean to the continent: A review. Applied Sciences, Vol. 12, Spec. Issue: Advances in Applied Geophysics, 2022, pp. 1-20.


Eppelbaum L.V. and Katz Y.I. Where were the initial sources of the allochthonous oceanic crust of the southern Easternmost Mediterranean formed? Trans. of the Intern. Conf. “Mediterranean Geosciences Union 2023”, Springer. Istanbul, Turkey, 2023, pp. 1-7.


Eppelbaum L.V. and Katz Yu.I. African-Levantine areal of ancient Hominin Dispersal: a new look, derived from comprehensive geological-geophysical integration. In: Emerging issues in environment, geography and earth science (Yousef A.F., ed.), Vol. 7, BP International, London, 2024, pp. 151-222.


Eppelbaum L.V., Katz Y.I., Ben-Avraham Z. Geodynamic aspects of magnetic data analysis and tectonic-paleomagnetic mapping in the Easternmost Mediterranean: A review. Applied Sciences, Spec. Issue “Ground-Based Geomagnetic Observations: Techniques, Instruments and Scientific Outcomes”, 13, No. 18, 2023a, pp. 1-44.


Eppelbaum L.V., Katz Y.I., Kadirov F.A., Ben-Avraham Z. The enormous Earth’s crust tension and hydrocarbon pipeline exploration in the South Caucasus – Eastern Mediterranean. ANAS Transactions, Earth Sciences, No. 3, 2023b, pp. 80-85.


Eppelbaum L.V., Katz Y.I., Ben-Avraham Z. The reasons for enormous accumulation of the geodynamic tension in Eastern Turkey: a multidisciplinary study. Geology Geophysics and Earth Science, Vol. 2, No. 2, 2024, pp. 1-28.


Eppelbaum L., Katz Yu., Klokochnik J., Kosteletsky J., Zheludev V., Ben-Avraham Z. Tectonic insights into the Arabian-African Region inferred from a comprehensive examination of satellite gravity big data. Global and Planetary Change, Vol. 171, 2018, pp. 65-87.


Eppelbaum L.V. and Khesin B.E. Geophysical studies in the Caucasus. Springer. Heidelberg – N.Y., 2012, 411 p. 


Eppelbaum L.V., Nikolaev A.V., Katz Y.I. Space location of the Kiama paleomagnetic hyperzone of inverse polarity 179 in the crust of the eastern Mediterranean. Doklady Earth Sciences (Springer), Vol. 457, No. 6, 2014, pp. 710-714.


Faccenna C., Becker T.W., Auer L., Billi A., Boschi L., Brun J.P., Capitanio F.A., Funiciello F., Horvàth F., Jolivet L., Piromallo C., Royden L., Rossetti F., Serpelloni E. Mantle dynamics in the Mediterranean. Review of Geophysics, Vol. 52, 2014, pp. 283-332.


Feldman H.R. A new species of the Jurassic (Callovian) Brachiopod Septirhynchia from the Northern Sinai. Journal of Paleontology, Vol. 61, No. 6, 1987, pp. 1156-1172.


Feldman H.R., Schemm-Gregory M., Ahmad F., Wilson M.A. A Jurassic (Bathonian-Callovian) Daghanirhynchia brachiopod fauna from Jordan. Geologica Acta, Vol.12, No. 1, 2014, pp.1-18.


Garfunkel Z. and Katz A. New magmatic features in Makhtesh Ramon, southern Israel. Geological Magazine, Vol. 104, No. 6, 1967, pp. 608-629.


Gamkrelidze I. Geodynamic evolution of the Caucasus and adjacent areas in Alpine time. Tectonophysics, Vol. 127, Nos. 3-4, 1986, pp. 261-277.


Golonka J. Plate tectonic evolution of the southern margin of Eurasia in Mesozoic and Cenozoic. Tectonophysics, Vol. 381, 2004, pp. 233-273.


Golonka J. and Ford D. Pangean (Late Carboniferous – Middle Jurassic) paleoenvironment and lithofacies. Palaeogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, Vol. 161, 2000, pp. 1-34.


Gvirtzman G., Weissbrod T., Baer G., Brenner J. The age of Aptian stage and its magmatic events: New Ar-Ar ages and paleomagnetic data from the Negev, Israel. Cretaceous Research, Vol. 17, 1996, pp. 293-310.


Hall J.K., Krasheninnikov V.A., Hirsch F., Benjamini C., Flexer A. Geological Framework of the Levant, Vol. 2: The Levantine Basin and Israel. Historical Productions-Hall. Jerusalem, Israel, 2005, 828 p.


Hallam A. Jurassic Environments. Cambridge Univ. Press. Cambridge University, UK, 1975, 269 p.


Hepworth J., Morris A., Harris M., Brenner A., Fu R., Harrison R., Schwarzenbach E. Novel paleomagnetic insights into the timing of serpentinization of peridotites in the Troodos ophiolite. Proceed. of the EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2024, EGU24-11793.


Hirsch F. Jurassic biofacies versus sea level changes in the Middle Eastern Levant (Ethiopian province). Trans. of the 2nd Intern. Symp. of Jurassic Stratigraphy, Lisbon, 1988, pp. 963-981.


Hirsch F. The Triassic Conodont zonation across the Dead Sea Rift. Geol. Survey of Israel, Current Research, Vol. 11, 1997, pp. 62-64.


Hirsch F. and Picard L. The Jurassic facies in the Levant. Jour. of Petroleum Geology, Vol. 11, No. 3, 1988, pp. 277-308.


Johnson P.R. and Kattan F.H. Lithostratigraphic revision in the Arabian shield: The impacts of geochronology and tectonic analysis. Arabian Jour. for Science and Engineer, Vol. 33(1C), 2008, pp. 3-16.


Kadirov F., Floyd M., Alizadeh A., Guliev I., Reilinger R., Kuleli S., King R., Toksoz M.N. Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan. Natural Hazards, Vol. 63, No. 2, 2012, pp. 997-1006.


Kadirov F.A. and Gadirov A.H., A gravity model of the deep structure of South Caspian Basin along submeridional profile Alborz-Absheron Sill. Global and Planetary Change, Vol. 114, 2014, pp. 66-74.


Kadirov F.A., Gadirov A.G., Babayev G.R., Agayeva S.T., Mammadov S.K., Garagezova N.R. Seismic zoning of the southern slope of Greater Caucasus from the fractal parameters of the earthquakes, stress state, and GPS velocities. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 49, No. 4, 2013, pp. 554-562.


Kazmer M. Pygopid brachiopods and Tethyan margins.  In: Mesozoic brachiopods of Alpine Europe (Palfy J., Voros A., eds.). Hungarian Geolog. Soc., Budapest, 1993, pp. 59-68.


Khaffou M., Raji M., El-Ayachi M. East African Rift dynamics. E3S Web of Conferences, Vol. 412, 01030, 2023, pp. 1-10.


Khramov A.N. and Iosifidi A.G. Asymmetry of geomagnetic polarity: Equatorial dipole, Pangaea, and the Earth’s core. Izvestiya, Phys. Solid Earth, Vol. 48, 2012, pp. 28-41.


Krasheninnikov V.A., Hall J.K., Hirsch F., Benjamini H., Flexer A. Geological Framework of the Levant. Vol. 1: Cyprus and Syria, Jerusalem, 2005, 499 p.


Lang B., Steinitz G. K-Ar dating of Mesozoic magmatic rocks in Israel: A review. Israel Jour. of Earth Sci., Vol. 38, 1989, pp. 89-103.


Lapkin I.Y. and Каtz Y.I. Geological events at the Carboniferous and Permian boundary. Izvestiya Acad. Sci. USSR, No. 8, 1990, pp. 45-58.


Le Nindre Y-M., Davies R.B., Issautier B., Krystyn L., Vaslet D., Vrielynck B., Memesh A. The Middle to Late Triassic of Central Saudi Arabia with emphasis on the Jilh Formation. Part II: Sequence stratigraphy, depositional and structural history, correlations and paleogeography. Comptes Rendus. Géoscience, Vol. 355, No. S2, 2023, pp. 99-135.


Le Pichon X. and Kreemer C. The Miocene-to-present kinematic evolution of the Eastern Mediterranean and Middle East and its implications for dynamics. Annu. Rev. Earth Planet. Sci., Vol. 38, 2010, pp. 323-351.


Le Pichon X., Şengör A.M.C., Jellinek M., Lenardic A., İmren C. Breakup of Pangea and the Cretaceous Revolution. Tectonics, Vol. 42, e2022TC007489, 2023, pp. 1-30.


Mahmoud S.M. Seismicity and GPS-derived crustal deformation in Egypt. Geodynamics, Vol. 35, 2003, pp. 333-352.


McElhinny M.W. and McFadden P.L. Paleomagnetism. Continents and Oceans. Academic Press. San Diego, California, USA, 2000, 407 p.


McKenzie D. Active tectonics of the Mediterranean region. Geoph. J. of the Royal Ast. Soc., Vol. 30, No. 2, 1972, pp. 109-185.


Muttoni G., Kent D.V., Garzanti E., Brack P., Abrahamsen N., Gaetani M., Early Permian Pangea ’B’ to Late Permian Pangea ‘A’. Earth Planet. Sci. Lett., Vol. 215, 2003, pp. 379-394.


Nur A., Ron H., Scott O. Mechanics of distributed fault and block rotation. In: Paleomagnetic rotations and continental deformation (Kissel C., Laj C., eds.), Kluwer Academic Publ. 1989, pp. 209-228.


Reilinger R.E., McClusky S., Vernant P., Lawrence S., Ergintav S., Cakmak R., Ozener H., Kadirov F., Guliyev I. et al. GPS constraints on continental deformation in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. Jour. of Geophys. Research, BO5411, 2006, pp.1-26.


Ron H. and Baer G. Paleomagnetism of Early Cretaceous rocks from southern Israel. Israel Jour. of Earth Sci., Vol. 37, 1988, pp. 73-81.


Ron H., Freund R., Garfunkel Z., Nur A. Block rotation by strike-slip faulting: structural and paleomagnetic evidence. Jour. of Geophysical Research, Vol. 89P, 1984, pp. 6256-6270.


Said R. (ed.). The Geology of Egypt. Routledge. London, UK, 2017, 734 p.


Sandy M.R. with a contribution by A V6R6S. Tithonian Brachiopoda. In: Evolution of the Northern Margin of Tethys (Rakus M., Dercourt J., Nairn A.E.M.,eds.). I. Memoires de Ia Societe Geol. de France, Nouvelle Serie, Vol. 154, 1988, pp. 71-74.


Sandy M.R. Aspects of Middle-Late Jurassic-Cretaceous Tethyan brachiopod biogeography in relation to tectonic and paleoceanographic developments. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 87, 1991, pp.  137-154.


Scotese C.R. Jurassic and Cretaceous plate tectonic reconstructions. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, Vol. 87, 1991, pp. 493-501.


Segev A. Synchronous magmatic cycles during the fragmentation of Gondwana: Radiometric ages from the Levant and other provinces. Tectonophysics, Vol. 325(3-4), 2000, pp. 257-277.


Segev A., Weissbrod T., Lang B. 40Ar/39Ar dating of the Aptian-Albian igneous rocks in Makhtesh Ramon (Negev, Israel) and its stratigraphic implications. Cretaceous Research, Vol. 26, 2005, pp. 633-656.


Şengör A.M.C. Tectonic evolution of the Mediterranean: a dame with four husbands. Trabajos de Geología (Universidad de Oviedo), Vol. 29, 2009, pp. 45-50.


Sneh A., Bartov Y., Rozensaft M. Geological map of Israel, Scale 1:200,000. Geol. Surv. of Israel, Min. of Nation. Infrastructure, Jerusalem, 1998.


Stampfli G.M. Borel G.D. A plate tectonic model for the Paleozoic and Mesozoic constrained by dynamic plate boundaries and restored synthetic oceanic isochrons. Earth and Plan. Sci. Lett., Vol. 96, Nos. 1-2, 2002, pp. 17-33.


Stampfli G.M., Hochard C., Vérard C., Wilhem C., von Raumer J. The formation of Pangea. Tectonophysics, Vol. 593, 2013, pp.1-19.


Stampfli G.M. and Kozur H.W. Europe from the Variscan to the Alpine cycles. Geological Society, London, Memoirs, Vol. 32, No. 1, 2006, pp. 57-82.


Stern R.J. Arc assembly and continental collision in the Neoproterozoic East African orogen: Implications for the Consolidation of Gondwanaland. Annual Review of Earth and Plan. Sci., Vol. 22, No. 1, 1994, pp. 319-351.


Stern R.J. and Johnson P. Continental lithosphere of the Arabian Plate: A geologic, petrologic, and geophysical synthesis. Earth-Science Reviews, Vol. 101, 2010, pp. 29-67.


Stern R.J., Johnson P.R., Kröner A., Yibas B. Neoproterozoic ophiolites of the Arabian-Nubian Shield, In: Precambrian Ophiolites and Related Rocks (Kusky T.M., ed.), Vol. 13 of Dev. Precambrian Geol., 2004, pp. 95-128.


Tauxe L. Paleomagnetic principles and practice. Kluwer Acad. Publishers. N.Y. – Boston – Dordrecht, 2002, 299 p.


Tchoumatchenco P.V. Callovian-Tithonian Brachiopoda from the northern limb of the Belogradcik anticlinorium, northwest Bulgaria. Palaeontology, Stratigraphy, Lithology, Vol. 8, 1978, pp. 3-54.


Tye A.R., Niemi N.A., Cowgill E., Kadirov F.A., Babayev G.R. 2022. Diverse deformation mechanisms and lithologic controls in an active orogenic wedge: Structural geology and thermochronometry of the eastern Greater Caucasus. Tectonics, Vol. 41, No. 12, e2022TC007349, pp. 1-41.


Uzel B., Langereis C., Kaymakci N., Sozbilir H., Ozkaymak C. and Ozkaptan M., Paleomagnetic Evidence for an inverse rotation history of Western Anatolia during the exhumation of Menderes Core Complex. Earth and Planet. Sci. Lett., Vol. 414, 2015, pp. 108-125.


Van der Voo R., Scotese C.R., Bonhommet N. (eds.). Plate reconstruction from Paleozoic paleomagnetism (Geodynamics Series). Amer. Geoph. Union, Vol. 12, 1991,136 p.


Vapnik Y., Sharygin V., Samoilov V., Yudalevich Z. The petrogenesis of basic and ultrabasic alkaline rocks of Western Makhtesh Ramon, Israel: melt and fluid inclusion study. Int. Jour. Earth sci. (Geol. Rundsh.), Vol. 96, 2007, pp. 663-684.


Vörös A. Jurassic brachiopods of the Bakony Mts. (Hungary): Global and local effects on changing diversity. In: Mesozoic Brachiopods of Alpine Europe (Palfy J., Voros A., eds.), Hungarian Geological Soc. Budapest, 1993, pp. l79-187.


Yancey T.E., Wilson M.A., Mione A.C.S. The Ramonalinids: A new family of mound-building bivalves of the Early-Middle Triassic. Palaeontology, Vol. 52, Part 6, 2009, pp. 1349-1361.


Zak I. Geological Map of Israel (1:20,000). Makhtesh Ramon, Har Gevanim. Israel Geol. Survey, 1968.


Zakariadze G.S., Dilek Y., Adamia S.A., Oberhänsli R.E., Karpenko S.F., Bazylev B.A., Solov’eva N. Geochemistry and geochronology of the Neoproterozoic Pan-African Transcaucasian Massif (Republic of Georgia) and implications for island arc evolution of the Late Precambrian Arabian-Nubian Shield. Gondwana Research, Vol. 11, 2007, pp. 92-108.   


Zilberman E. and Avni Y. The geological map of Israel, 1:50,000. Sheet 21-I, Har Hamran. Israel Geol. Survey, Jerusalem, 2004a.


Zilberman E. and Avni Y. The geological map of Israel, 1: 50,000. Sheet 21-II: Mizpe Ramon. Israel Geol. Surv., Jerusalem, 2004b.


Benzaggagh M. and Atrops F. Stratigraphie et association de faune d’ammonites des zones du Kimméridgien, Tithonien et Berriasien basal dans le Prérif interne (Rif, Maroc). Newsletters on Stratigraphy, Vol. 35(3), 1997, pp. 127-163


Énay R., Hantzpergue P., Soussi M., Mangold C. La limite Kimméridgien-Tithonien et l’âge des formations du Jurassique supérieur de la Dorsale tunisienne, comparaisons avec l’Algérie et Sicily. Géobios, Vol. 38, 2005, pp. 437-450.


Абдулкасумзаде М.П. Верхняя юра Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР (стратиграфия и аммонитовая фауна). Елм. Баку, 1988,184 с.


Ализаде А.А. Меловые белемниты Азербайджана. Недра. Москва, 1972, 280с.

Ализаде А.А., Алиев С.А., Кац Ю.И., Гамзаев Г.А., Мамедзаде А.М. Новые данные о наличии данианского яруса между реками Хачинчай и Тертерчай (Малый Кавказ). Доклады Академии Наук Азерб.CCР, Том 39, No. 1, 1983, c. 49-51.


Аскеров Р.Б. Позднеюрские брахиоподы азербайджанской части Малого Кавказа и их стратиграфическое значение. Автореферат кандидатской диссертации. Институт геологии Академии наук Азербайджана. Баку, 1965, 18 с.


Гасанов Т. История развития Севано-Акеринской офиолитовой зоны Малого Кавказа. Геотектоника, No. 2, 1986, с. 92-104.


Зоненшайн Л.П. и Савостин Л.А. Введение в геодинамику. Недра. Москва, 1979, 311 с.


Кац Ю.И. Новые роды верхнемеловых Articulate Brachiopoda Таджикской впадины и прилегающих районов. Научный Журн. Харьковского унив., Том CXXV, Научн. Журн. Харьковского университета, Том CXXV, Геол. отдел, Том 15, Сер: Литология и стратиграфия, 1962, стр. 132-154.


Кац Ю.И. Меловой талассократический максимум и планетарные движения гидросферы. В кн.: Меловой период. Палеогеография и палеоокеанология (Найдин Д.П., ред.). Наука. Москва, 1986, с. 191-237.


Леонов Ю.Г. (ред.). Большой Кавказ. ГЕОС. Москва, 2007, 368 с.


Макридин В.П. и Кац Ю.И. Некоторые вопросы методики палеобиогеографических исследований. В: Организм и окружающая среда в геологическом прошлом. Наука. Москва, 1966, с. 98-115.


Макридин В.П., Кац Ю.И., Кузьмичева Е.И. Принципы, методология и значение фауны коралловых сооружений для зоогеографического районирования юрских и меловых морей Европы, Средней Азии и сопредельных стран. В: Ископаемые органогенные постройки и методы их изучения (Смирнов Г.А., Клужина М.Л., ред.). Уральское отделение Академии наук СССР, 1968, с. 184-195.


Хаин В.Е. Основные проблемы современной геологии. Наука. Москва, 1994, 190 с.


Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов. Научный мир. Москва, 2000. 606 с.


Храмов А.Н., Гончаров Г.И., Комиссарова Р.А., Осипова Е.П., Погарская И.А., Родионов В.П., Слауцитаис И.П., Смирнов Л.С., Форш Н.Н. Палеомагнетизм палеозоя. Недра. Ленинград, 1974, 276 с.


Цанков В. Геология на Шуменското плоскогорие и близките му околности. Българско геологическо дружество, година II, том I, 1930 г.


Чумаков И.С. Плиоценовые и плейстоценовые отложения долины Нила и Нубии в. Верхнем Египте. Тр. Геол. ин-та АН СССР, вып. 170, Наука. Москва, 1967, 119 с.


Юдалевич З.А., Вапник Е. Ксенокристы и мегакристы щелочной oливин-базальт-базанит-нефелинитовой ассоциации Mахтеш Рамона (Израиль), их петрохимические взаимодействия с выносящими расплавами и кристаллографические преобразования. Литосфера, No. 5, 2018, c. 718-742, https://doi.org/10.24930/1681-9004-2018-18-5-718-742.


Юдалевич З.А., Ферштатер Г.Б., Эйял М. Магматизм Махтеш Рамона: геология, геохимия, петрогенезис (природоохранная зона Хар Ха-Негев, Израиль). Литосфера, No. 3, 2014, с. 70-92.

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100109