Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2024
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Azərbaycan və qonşu ərazilərdə GPS vasitəsilə yer qabığı deformasiyalarının 25 illik (1998-2022) monitorinqinin nəticələri

Qədirov F.1, Yetirmişli Q.3, Səfərov R.1, Məmmədov S.1, Kazımov I.3, Floyd M.2, Reylinger R.2, Kinq R.2

1 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi, Geologiya və Geofizika Institutu, Azərbaycan AZ1143, Bakı, H.Cavid prosp., 119

2 Yer, atmosfer və planetlər elmləri fakültəsi, Massaçusets Texnologiya İnstitutu 54-918, ABŞ, Massaçusets, Kembric, Massaçusets Avenyu, 77

3 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Seysmik Kəşfiyyat Mərkəzi AZ1001, Bakı, N.Rəfibəyli küç., 25

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100107 

Xülasə

A-
A+

1998-ci ildən Azərbaycanda və ona bitişik ərazilərdə aparılan yer qabığı deformasiyalarının GPS monitorinq nəticələri təqdim edilmişdir. Əvvəlki tədqiqat işlərindən fərqli olaraq, burada daha çox fasiləsiz işləyən GPS stansiyaları və ölçü məntəqə məlumatları cəmlənmişdirki, bu da regionun əsas tektonik strukturlarının dinamikasını daha dəqiq müəyyən etməyə imkanvermişdir.


2006-cı ildən başlayaraq, Geologiya və Geofizika İnstitutu tərəfindən səkkiz fasiləsiz işləyən stansiya qurulmuşdur. 2012-ciildənisə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası nəzrində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi tərəfindən GPS stansiyalarının qurulmasına başlanmış və burada ümumilikdə 24 stansiya yaradılmışdır. 1998-ciildən 2022-ciilə qədər 35-dən çox ölçü məntəqəsində dəfələrlə müşahidələr aparılmışdır.


Böyük miqyasda, GPS sürət sahəsi Əsas Qafqaz Üstəgəlmə Qırılmasından (MCT) cənubda  olmaqla Qafqaz və ona bitişik rayonların Avrasiyaya nəzərən şimal-şimal-şərq istiqamətində hərəkətini aydın şəkildə təsvir edir. Burada qeyd edilməli mühüm məqam Kür çökəkliyi və Talış bölgəsində Qərbi Xəzər qırılmasından (QXQ) qərbdə yerləşən məntəqələrlə QXQ-nin şərqində Abşeron yarımadasında yerləşən məntəqələr arasında sürətlərin kəskin azalması və saat əqrəbi istiqamətində fırlanmadır. GPS vektor istiqamətlərindəki bu azalma və fərq Abşeron yarımadasının cənubunda ~6 mm/il olmaqla deformasiyaların yüksək sürətlə toplanmasını göstərir. Belə hesab edirik ki, elastik enerjinin əhəmiyyətli dərəcədə toplanması bu regionda seysmik hadisələrin və palçıq vulkanlarının aktivləşməsinin səbəblərindəndir. Beləliklə, Şərqi Qafqazda, Kür çökəkliyində və Abşeron ərazisində toplanmış deformasiyanı və nəticədə seysmik təhlükəni daha dolğun qiymətləndirmək məqsədilə GPS müşahidə məntəqələrinin sıxlığının artırılmasına ehtiyac vardır.


Açar sözlər:
Deformasiya, tektonik strukturlar, monitorinq, GPS, zəlzələ, seysmik təhlükə

 

 

ƏDABİYYƏT


Ahadov B. and Jin S. Present-day kinematics in the Eastern Mediterranean and Caucasus from dense GPS observations. Physics of the Earth and Planetary Interiors, Vol. 268, 2017, pp.54-64.


Ahadov B. and Jin S. Slip rates and seismic potential along main faults in the Eastern Mediterranean and Caucasus from dense GPS observations and seismic data. Pure and Applied Geophysics, Vol. 178, 2021, pp. 39-54.


Ahadov B.G., Kadirov F. A. Insar analysis of the Ayazakhtarma mud volcano and its response to the 2021 Shamakhi earthquake: understanding seismo-volcanic interactions. SOCAR Proceedings, No. 4, 2023, pp. 007-012, DOI: 10.5510/OGP20230400911.


Alizadeh A.A., Guliyev I.S., Kadirov F.A., Eppelbaum L.V. Geosciences of Azerbaijan. Volume I: Geology. Springer International Publishing. 2016, 340 p.


Alizadeh A.A., Guliyev I.S., Kadirov F.A., Eppelbaum L.V. Geosciences of Azerbaijan. Volume II: Economic Geology and Applied Geophysics. Springer International Publishing. 2017, 351 p.


Allen M., Jackson J. and Walker R. Late Cenozoic reorganization of the Arabia-Eurasia collision and the comparison of short-term and long-term deformation rates. Tectonics, Vol. 23, No. 2, 2004, DOI: 10.1029/2003TC001530.


Altamimi Z., Rebischung P., Métivier L., Collilieux X. ITRF2014: A new release of the International Terrestrial Reference Frame modeling nonlinear station motions. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, Vol. 121(8), 2016, pp. 6109-6131.


ArRajehi A., McClusky S., Reilinger R.E., Daoud M., Alchalbi A., Ergintav S., Gomez F., Sholan J., Bou-Rabee F., Ogubazghi G., Haileab B., Fisseha S., Asfaw L., Mahmoud S., Rayan A., Bendik R., Kogan L. Geodetic constraints on present-day motion of the Arabian Plate: Implications for Red Sea and Gulf of Aden rifting. Tectonics, Vol. 29, TC3011, 2010, DOI:10.1029/2009TC002482.


Avdeev B., Niemi N.A. Constraints on the rates and timing of exhumation of the Greater Caucasus from low temperature thermochronology. Eos, Trans. Am. Geophys. Union, Vol. 89, 2008, 53.


Barazangi M., Sandvol E., Seber D. Structure and tectonic evolution of the Anatolian plateau in eastern Turkey. Geol. Soc. Am., Special Paper 409, pp. 463-473, 2006, DOI:10.1130/2006.2409(22).


Bird P. An updated digital model of plate boundaries. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, Vol. 4, No. 3, 2003, pp. 1-52, DOI: 10.1029/2001GC000252.


Blewitt G. and Lavallee D. Bias in geodetic site velocity due to annual signals. In “Vistas for Geodesy in the New Millenium”, Int.Assoc. Geod. Symposia, Vol. 125, 2002, pp. 499-500.


Copley A. and Jackson J. Active tectonics of the Turkish-Iranian Plateau. Tectonics, Vol. 25, TC6006, 2006, DOI:10.1029/ 2005TC001906.


Cowgill E., Niemi N.A., Forte A.M., Elashvili M., Javakishvili Z. and Mumladze T. Orogen-scale structural architecture and potential seismic sources resulting from Cenozoic closure of a relict Mesozoic ocean basin in the Greater Caucasus. S43 J-07, 2012 Spring AGU Meeting.


Dixon T. An introduction to the Global Positioning System and some geological applications. Reviews of Geophys., Vol. 29, 1991, pp. 249-276.


Djamour Y., Vernant P., Bayer R., Nankali H.R., Ritz J.F., Hinderer J., Hatam Y., Luck B., Le Moigne N., Sedighi M., Khorrami F. GPS and gravity constraints on continental deformation in the Alborz mountain range, Iran. Geophys. Jour. Int., Vol. 183, 2010, pp. 1287-1301.


Engdahl E.R., van der Hilst R., Buland R. Global teleseismic earthquake relocation with improved travel times and procedures for depth determination. Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 88, 1998, pp. 722-743.


Eppelbaum L. and Katz Y. Tectonic magnetic-paleomagnetic mapping of heterogeneous media: implication for the Easternmost Mediterranean (Northern Israel). ANAS Transactions, Earth Sciences, No. 2, 2022, pp. 3-26, DOI: 10.33677/ggianas20220200079.


Eppelbaum L.V. and Khesin B.E. Geophysical studies in the Caucasus. Springer. Heidelberg – N.Y. – London, 2012.


Forte A., Cowgill E. Bernardin T., Kreylos O., Hamann B. Late Cenozoic deformation of the Kur fold-thrust belt, southern Greater Caucasus. Geological Society of America Bulletin, Vol. 122(3),2012, pp.465-486, DOI:10.1130/B26464.1.


Gok R., Sandvol E., Turkelli N., Seber D., Barazangi M. Sn attenuation in the Anatolian and Iranian plateau and surrounding regions. Geophys. Res. Lett., Vol. 30, No. 24, 2003, DOI: 10.1029/2003GL018020.


Guliev I.S., Kadirov F.A., Reilinger R.E., Gasanov R.I., Mamedov A.R. Active tectonics in Azerbaijan based on geodetic, gravimetric and seismic data. Transactions of the Russian Academy of Sciences. Earth Sciences Section, Vol. 383, No. 2, 2002, pp. 174-177.


Hager B.H., King R.W., Murray M.H. Measurements of crustal deformation using the Global Positioning System. Ann. Rev. Earth Planet Sci., Vol. 19, 1991, pp. 351-382.


Herring T. MATLAB Tools for viewing GPS velocities and time series. GPS Solutions, Vol. 7, 2003, pp. 194-199, https://doi.org/10.1007/s10291-003-0068-0.


Herring T.A. GLOBK: Global Kalman filter VLBI and GPS analysis program version 4.1, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. MA, 2004.


Herring T.A., King R.W., McClusky S.M. Introduction to GAMIT/GLOBK Release 10.4. Mass. Inst. Of Technology, 2010, 48 p.


Ismail-Zadeh A., Adamia Sh., Chabukiani A., Chelidze T., Cloetingh S., Floyd M., Gorshkov A., Gvishiani A., Ismail-Zadeh T., Kaban M.K., Kadirov F., Karapetyan J., Kengerli T., Kiria J., Koulakov I., Mosar J., Mumladze T., Müller B., Sadradze N., Safarov R., Schilling F., Soloviev A. Geodynamics, seismicity, and seismic hazards of the Caucasus. Earth-Science Reviews, Vol. 207, 2020,103222, https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2020.103222.


Jackson J. Partitioning of strike-slip and convergent motion between Eurasia and Arabia in eastern Turkey. J. Geophys. Res., Vol. 97, 1992, pp. 1247-12479.


Jackson J., McKenzie D. Active tectonics of the Alpine-Himalayan belt between western Turkey and Pakistan. Geophys. J. R. Astr. Soc., Vol. 77, 1984, pp.185-246,


Jackson J., McKenzie D.P. The relationship between plate motions and seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the Mediterranean and Middle East. Geophysical Journal International, Vol. 93, 1988, pp. 45-73,https://doi.org/10.1111/j.1365-246X. 1988.tb01387.x.


Jackson J., Priestley K., Allen M., Berberian M. Active tectonics of the south Caspian Basin. Geophys. J. I., Vol. 148, No. 2, 2002, pp. 214-245.


Kadirov F., Floyd M., Alizadeh A. et al. Kinematics of the eastern Caucasus near Baku, Azerbaijan. Nat Hazards, Vol. 63, 2012, pp. 997-1006, https://doi.org/10.1007/s11069-012-0199-0.


Kadirov F., Gadirov A., Safarov R., Reilinger R., McClusky S. Global Positioning system measurements of present-day cructal movements in the Azerbaijan. Science without borders. Transactions of the International Academy of science H&E.  Innsbruck, Vol.3, 2009,pp. 448-459.


Kadirov F., Mammadov S., Reilinger R., McClusky S. Some new data on modern tectonic deformation and active faulting in Azerbaijan (according to Global Positioning System measurements). Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, the Sciences of Earth, No. 1, 2008, pp. 82-88.


Kadirov F.A. Gravity model of lithosphere in the Caucasus-Caspian Region. In: South Caspian Basin: Geology, geophysics, oil and gas content, Geology Institute, Azerbaijan National Academy of Sciences, Nafta Press. Baku, Azerbaijan, 2004, 333 p.


Kadirov F.A., Floyd M., Reilinger R., Alizadeh Ak.A., Guliyev I.S., Mammadov S.G., Safarov R.T. Active geodynamics of the Caucasus region: implications for earthquake hazards in Azerbaijan. Proceedings of Azerbaijan National Academy of Sciences, The Sciences of Earth, No. 3, 2015, pp. 3-17.


Kadirov F.A., Gadirov A.G., Babayev G.R., Agayeva S.T., Mammadov S.G., Garagozova N.R., Safarov R.T. Seismic zoning of the southern slope of Greater Caucasus from the fractal parameters of the earthquakes, stress state, and GPS velocities. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 49, No. 4. July 2013, pp. 554-562.


Kadirov F.A., Guliyev I.S., Feyzullayev A.A., Safarov R.T., Mammadov S.K., Babayev G.R., Rashidov T.M. GPS-based crustal deformations in Azerbaijan and their influence on seismicity and mud volcanism. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 50, No. 6. 2014, pp. 814-823  https://doi.org/10.1134/S1069351314060020


Kadirov F.A, Lerche I., Guliyev I.S., Kadyrov A.G., Feyzullayev A.A., Mukhtarov A.Sh. 2005. Deep structure model and dynamics of mud volcanoes, Southwest Absheron Peninsula (Azerbaijan). Energy exploration & exploitation. Volume 23, Issue 5. 2005, pp. 307-332. https://doi.org/10.1260/014459805775992717


Kadirov F.A., Klokočník J., Eppelbaum L.V., Kostelecký J., Bezděk A. Bouguer gravity data and satellite gravity transformation integration in the Caspian region: an introduction. ANAS Transactions, Earth Sciences No.1, 2023, pp. 11-16, DOI: 10.33677/ggianas20230100089.


Kadirov F.A., Safarov R.T. Current crustal deformation within the Azerbaijan territory. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan, Vol. 11, No. 1, 2014, pp. 34-37.


Kangarli T., Mammadli T., Aliyev F., Safarov R., Kazimova S. Revelation of potentially seismic dangerous tectonic structures in a view of modern geodynamics of the Eastern Caucasus (Azerbaijan), Earth’s crust and its evolution – from Pangea to the Present Continents. IntechOpen, Oct. 12, 2022, DOI: 10.5772/intechopen.101274.


Kangarli T., Mammadli T., Aliyev F., Safarov R., Kazimova S. Revelation of potentially seismic dangerous tectonic structures in a view of modern geodynamics of the Eastern Caucasus (Azerbaijan). IntechOpen: Book Chapter, 2021, pp.1-16, DOI: http://dx.doi.org/10.5772 /intechopen.101274.


Kangarli T.N., Kadirov F.A., Yetirmishli G.J., Aliyev F.A., Kazimova S.E., Aliyev A.M., Safarov R.T., Vahabov U.G. Recent geodynamics, active faults and earthquake focal mechanisms of the zone of pseudosubduction interaction between the Northern and Southern Caucasus microplates in the southern slope of the Greater Caucasus (Azerbaijan). Geodynamics and Tectonophysics, published by the Institute of the Earth’s Crust Siberian branch of Russian Academy of Sciences, Vol. 9, No. 4, 2018, pp. 1099-1126, https://doi.org/10.5800/GT-2018-9-4-0385.


Karakhanyan A., Vernant P., Doerflinger E., Avagyan A., Philip H., Aslanyan R., Champollion C., Arakelyan S., Collard P., Baghdasaryan H., Peyret M., Davtyan V., Calais E., Masson F. GPS constraints on continental deformation in the Armenian region and Lesser Caucasus, Tectonophysics, Vol. 592, 2013, pp. 39-45, ISSN 0040-1951, https://doi.org /10.1016/j.tecto.2013.02.002.


Kazimov I.E. Geodynamics of the territory of Azerbaijan on the basis of GPS data in 2017-2019 yy. Geotectonics and geodynamics. Geology and Geophysics of Russian South, Vol. 11(2), 2021, pp. 51-62.


Kopp M.L., Shcherba I.G. Late Alpine development of the east Caucasus. Geotectonics, Vol. 19(6), 1985, pp. 497-507.


Kral J., Gurbanov A.G. Apatite fission track data from the Greater Caucasus pre-Alpine basement. Chemieder Erde, Vol. 56, 1996, pp.177-192.


Lawrence S.A. Kinematically consistent, elastic block model of the Eastern Mediterranean constrained by GPS measurements. M.S. Thesis, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA,2003.


McClusky S., Reilinger R., Mahmoud S., Ben Sari D., Tealeb A. GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motion. Geophys. J. Int., Vol. 155, 2003, pp. 126-138.


McKenzie D. Active tectonics of the Mediterranean region. Geophys. J.I.,Vol. 30(2), 1972, pp. 109-185.


McKenzie D.P., Davies D., Molnar P. Plate tectonics of the Red Sea and East Africa. Nature, Vol. 226, 1970,pp. 243-248.


McQuarrie N., Stock J., Verdel C., Wernicke B.P. Cenozoic evolution of Neotethys and implications for the causes of plate motions. Geophys. Res. Lett., Vol. 30(20), 2003, 2036, DOI:10.1029/2003GL017992.


McQuarrie N., Van Hinsbergen D.J.J. Retrodeforming the Arabia-Eurasia collision zone: Age of collision versus magnitude of continental subduction. Geology, Vol. 41, 2013, pp.315-318.


Milyukov V.K., Mironov A.P., Rogozhin E.A.et al. Velocities of contemporary movements of the Northern Caucasus estimated from GPS observations. Geotecton., Vol. 49, 2015, pp. 210-218, https://doi.org/10.1134/S0016852115030036.


Mueller I.I., Beutler G. The International GPS Service for Geodynamics – Development and Current Structure. Proceedings of the 6th Symposium on Satellite Positioning, Ohio State University, Columbus, Ohio, 1992.


Okada Y. Internal deformation due to shear and tensile faults in a half-space. Bull. Seismol. Soc. Am., Vol. 82, 1992, pp. 1018-1040.


Philip H., Cisternas A., Gviskiani A., Gorshkov A. The Caucasus: An actual example of the initial stages of continental collision. Tectonophysics, Vol. 161, 1989, pp.1-21.


Raeesi M., Zarifi Z., Nilfouroushan F.et al. Quantitative analysis of seismicity in Iran. Pure Appl. Geophys., Vol. 174, 2017, pp. 793–833, https://doi.org/10.1007/s00024-016-1435-4.


Reilinger R.S. and 22 others. GPS constraints on continental deformation in theAfrica-Arabia-Eurasia continental collision zone and implications for the dynamics of plate interactions. J. Geophys. Res., 2006, Vol. 111, BO5411, DOI: 10.1029/2005JB004051.


Robertson A.H.F. Mesozoic-Tertiary tectonic evolution of a south Tethyan ocean basin and its margins in southern Turkey. In: Tectonics and Magmatism in Turkey and the Surrounding Area, (Bozkurt E., Winchester J.A., Piper J.D.A., eds.), Geol. Soc. Spec. Pub. London, Vol. 173, 2000, pp. 97-138.


Sengor A.M.C., Gorur N., Saroglu F. Strike-slip faulting and related basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study. In: Strike—slip Faulting and Basin Formation (Biddle, K.T. and Christie-Blick N., eds.), Society of Econ. Paleont. Min. Sec. Pub., Vol. 37, 1985, pp. 227-264.


Sengor A.M.C., Tuysuz O., Imren C., Sakinc M., Eyidogan H., Gorur N., Le Pichon X., Rangin C. The North Anatolian fault: A new look. Ann. Rev. Earth Planet. Sci., Vol. 33, 2004, pp. 1-75.


Shevchenko V.I., Guseva Т.V., Lukk А.А., Mishin А.V., Prilepin М.Т., Reilinger R.E., Hamburger М.W., Shempelev А.G., Unga S.L. Modern geodynamics of Caucasus (based on GPS measurements and seismological data). Physics of the Earth, No. 9,1999, pp. 3-18.


Shimazaki K. and Nakata T. Time-predictable recurrence model for large earthquakes. Geophys. Res. Lett.,Vol. 7, 1980, pp. 279-282.


Sokhadze G., Floyd M., Godoladze T., King R., Cowgill E.S., Javakhishvili Z., Hahubia G., Reilinger R. Active convergence between the Lesser and Greater Caucasus in Georgia: Constraints on the tectonic evolution of the Lesser–Greater Caucasus continental collision. Earth and Planetary Science Letters, Vol. 481, 2018, pp. 154-161.


Telesca L., Kadirov F., Yetirmishli G. et al. Statistical analysis of the 2003–2016 seismicity of Azerbaijan and surrounding areas. J. Seismol., Vol. 21, 2017, pp. 1467-1485, https://doi.org/10.1007/ s10950-017-9677-x.


Tye A.R., Niemi N.A., Cowgill E., Kadirov F.A., Babayev G.R.. Diverse deformation mechanisms and lithologic controls in an active orogenic wedge: structural geology and thermochronometry of the Eastern Greater Caucasus. Tectonics, Vol. 41(12), 2022,DOI:10.1029/2022TC007349.


Tye A.R., Niemi N.A., Safarov R.T., Kadirov F.A., Babayev G.R. Sedimentary response to a collision orogeny recorded in detrital zircon provenance of Greater Caucasus foreland basin sediments. Basin Research, Vol. 33, No. 2, 2021, pp.933-967, https://doi. org/10.1111/bre.12499.


Vernant P., Chery J. Low fault friction in Iran implies localized deformation for the Arabia–Eurasia collision zone. Earth and Planetary Sci. Lett., Vol. 246, 2006, pp. 197-206.


Vincent S.J., Morton A.C., Carter A., Gibbs S., Teimuraz G.B. Oligocene uplift of the Western Greater Caucasus: An effect of initial Arabia-Eurasia collision. Terra Nova, Vol. 19, 2007, pp. 160-166, DOI:10.1111/j.1365-3121. 2007.00731.x.


Wessel R. and Smith W.H.F. New version of the Generic Mapping Tools released. EOS Trans. AGU, Vol. 76, 1995, p. 329.


Yetirmishli G.J. Tangible earthquakes occurred in Azerbaijan for the period of 2003-2018 years. Elm, 2020. 415 p. (in Russian)


Yetirmishli G.J., Kazimov I.E. Modern GPS geodynamics of Azerbaijan. Geotectonics and geodynamics. Geology and Geophysics of Russian South, Vol. 12(4), 2022a, pp. 19-30.


Yetirmishli G.J., Kazimov I.E., Kazimova A.F. Analysis of modern movements of Earth crust blocks in Azerbaijan according to the data of GPS stations in 2020-2021. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan, Vol. 21, No. 1, 2022b, pp. 19-24


Yetirmishli G.J., Kazimov I.E., Kazimova A.F. Contemporary geodynamics of the eastern Mediterranean. Seismoprognosis observations in the territory of Azerbaijan, V. 20, No. 2, 2021, pp. 3-10.


Zonenshain L.P., Le Pichon X. Deep basins of the Black Sea and Caspian Sea as remnants of Mesozoic back-arc basins. Tectonophysics, Vol. 123, 1986, pp. 181-211, DOI: 10.1016/0040-1951(86)90197-6.


Азизбеков С.А. Тектоническое строение Азербайджана и Прикаспийской впадины. В сборнике: Международный геофизический конгресс, Тектонические карты Европы и мира (с. 4). Баку, Академия наук Азербайджанской ССР, Отделение наук о Земле, 1968.


Зоненшайн Л.П., Савостин Л.А. Введение в геодинамику. Недра. Москва, 1979, 311 с.


Хаин В.Е. Тектоника континентов и океанов (год 2000). Научный мир. Москва, 2001, 606 с.

 

DOI: 10.33677/ggianas20240100107