Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
SCImago Journal & Country Rank
№ 1, 2022
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Azərbaycanın fosil və müasir pərayaqlıları

Eybatov T.M., Hacıyev D.V.


AMEA Təbiət Tarixi Muzeyi AZ1006 Azərbaycan, Bakı şəh. Lermontov küç. 3: t_eybatov@mail.ru 

Xülasə

A-
A+
Məqalədə Azərbaycan və qonşu dövlətlər ərazisində tapılan fosil və müasir pərayaqlıların yayılması və öyrənilmə tarixi ilə bağlı ümumi məlumat verilir. Respublikamızın ərazisində iki fəslə (Semantoriidae Phocidae) 3 yarımfəslə (Nekromitinae, Monachinae Phocinae),4 cins və 5 növ fosil pərayaqlılar: 1 Phoca sp. 2. Monachopsis pontica 3. Phoca procaspica 4.Phoca meoticum. 5. Nekromithes nestoris 6. Phoca caspica. nümayəndələrinin mövcudluğu təstiqləndi.
Lökbatan palçıq vulkanının brekçiyasından, suitilərin və balinaların skelet qalıqlarını vaxtaşırı çıxaran yeganə aktiv palçıq vulkanının qalıqları təsvir edilmişdir.
Üst paleolitdən indiyədək Xəzər suitisinin təsərrüfat məqsədləri üçün istifadəsi ilə bağlı arxeozooloji tədqiqatların nəticələri də təqdim olunur.
Göstərilmişdir ki, Xəzər suiti (dərisindən) paltar, yığılan qayıqlar üçün dəri (Qobustan qaya petroqlifləri), çıraqlar üçün yağ, Abşeron neftinin daşınması üçün (dəri kisələri), insan dərisi zədələrinə dərman kimi istifadə edilmişdir və heyvan xəstəlikləri üçün dərman kimi istifadə edilmişdir.
Xəzər suitilərinin sayının hazırkı vəziyyəti və onun kəskin azalmasının səbəbləri qısa şəkildə işıqlandırılır. Abşeron yarımadasının şimal sahillərində (Xəzər suitilərinin nadir qəbiristanlığı) atılan suiti cəsədlərinin sayının dinamikasının və onun Xəzərdəki suitilərin sayı ilə əlaqəsinin 50 illik monitorinq tədqiqatının nəticələri təqdim olunub. Cəsəd tullantılarının dinamikasının təhlili 1997 və 2000-ci illərdə distemper virusunun və ya qızılcanın səbəb olduğu epidemiya nəticəsində suitilərin kütləvi məhvindən sonra, onların sayının tədricən artdığını bildirməyə imkan verir. Xəzər suitisi populyasiyasının xilas edilməsi üçün tövsiyələrin siyahısı təqdim olunur.

Açar sözlər: Pərayaqlılar, arxezoologiya, palçıq vulkanları, Xəzər suitisi, ölüm hallarının monitorinqi, xilasetmə tövsiyələri


ƏDƏBİYYAT

Akhundov F.M. A brief outline of the history of the study of fossil pinnipeds on the territory of the USSR. News of Azerbaijan State University, ser. Biol. Science, No. 4. 1962, pp. 51-58 (in Russian).

Akhundov F.M. Morphological differences between Necromites nestoris and the family Semantoridae (Mammalia, Pinnipedia). Proceedings of AS of Azerb. SSR, ser. geol.-geogr. Izv. AN Azerb. SSR, ser. geol.-geogr. sciences and oil, No. 3, 1963, pp. 9-14 (in Russian).

Akhundov F.M. Necromites nestoris – a representative of a new subfamily (Nekromitinae) of real seals. Abstract of a dissertation for a scientific degree candidate of biological sciences, Baku, 1967, 31 p. (in Russian).

Akhundov F.M. Some data on a peculiar representative of Necromites nestoris Bog. order of pinnipeds. Proceedings of AS of Azerb. SSR, ser. geol.-geogr. sciences, No.1, 1960, pp. 73-86 (in Russian).

Akhundov T., Almammadov X., Veliyev S., Makhmudova V., Rahmanov A., Eybatov T., Guluzadeh N. Mugan Neolithic-Eneolithic Expedition’s 2010 Field Studies (Jalilabad District). ANAS Archaeology and Ethnography İnstitutu. Archaeological Research in Azerbaijan. Baku, 2011, pp. 46-51 (in Azerbaijani).

Alekseev A.K. Seals in the Sarmatian deposits of the South of the USSR. Journal of Scientific Research departments in Odessa, Vol. 1, No. 5, 1924a, pp. 26-34 (in Russian).

Alekseev A.K. Seals in the Sarmatian deposits of the South of the USSR. Journal of Scientific Research departments in Odessa, Vol. I, No. 10-11, 1924b, pp. 201-205 (in Russian).

Alekseev A.K. Seals in the Sarmatian deposits of the South of the USSR. Journal of Scientific departments in Odessa, Vol. II, No. 4, 1926, pp. 140-143 (in Russian).

Antonyuk A.A. Comparative anatomical study of the pinnipeds spine. Proceedings of the Pasific Institute of Fisheries. Vladivostok, Vol. 17, 1970, pp. 87-95 (in Russian).

Antonyuk A.A. Comparative morphology of the seals axial skeleton of the genus Pusa. Abstracts of reports of the V All-Union Conference on Marine Mammals, Vol. 2, Makhachkala, 1972, pp. 24-26 (in Russian).

Antonyuk A.A. Quantitative characteristics of the vertebrae in the pinnipeds spine. Proceedings of the Atlantic Fisheries Research Institute, Kaliningrad, Vol. 39, 1971, pp. 317-322 (in Russian).

Aslanova S.M. Perikishkul fauna of superior vertebrates of the Maikop Formation. Abstract of PhD dissertation, Baku, 1969, 22 p. (in Russian).

Aslanova S.M. Seal from the Lower Miocene deposits of Azerbaijan. Reports of the Academy of Sciences of the Azerb. SSR, Vol. XXI, No. 6, 1965, pp. 46-48 (in Russian).

Bogachev V.V. Seal in the Miocene of the Caspian basin. News of Azerbaijan state university, Department of Natural Science and Medicine, Vol. 6. 1927b, pp. 135-148 (in Russian).

Bogachev V.V. Seal of the Miocene Caspian Basin. Azerbaijan oil industry, No. 1, 1927a, p. 61 (in Russian).

Burchak-Abramovich N.I. Eldar paleontological reconnaissance expedition. Proceedings of the Museum of Natural History named after Zardabi of the Academy of Sciences of the Azerb. SSR, Vol. VIII, 1954, pp. 14-49 (in Russian).

Chapsky K.K. On the history of the formation of the Caspian and Baikal seals. Proceedings of the Zoological Institute, Academy of Sciences of the USSR, 1955, Vol. XVII, pp. 200-216 (in Russian).

Eikhvald E.I. Paleontology of Russia. New period. St. Petersburg. 1850, 520 p. (in Russian).

Eybatov T.M. Natural lifespan of the Caspian seal. Zool. Journal, Vol. 55, No. 12. 1976, pp. 1893-1896 (in Russian).

Gadzhiev D.V. Eldar Upper Sarmatian hipparion fauna. Elm. Baku, 1997, 344 p. (in Russian).

Gadzhiev D.V. Some results of the study of fossil vertebrates in Azerbaijan. Materials of the Joint Scientific Session dedicated to the XL anniversary of foundation Azerbaijan Paleontological Society. Nafta-Press. Baku, 1999, pp. 61-72 (in Russian).

Gadzhiev D.V. Materials on fossil seals in the south of the USSR. Marine mammals. Abstracts of the VII All-Union Conference, Simferopol, September 20-23, 1978, pp. 74-75 (in Russian).

Gadzhiev D.V. Sexual dimorphism in the structure of the sacral bones of the Caspian seal. Fauna and Ecology of terrestrial animals of the Kura-Araks lowland and Lesser Caucasus. Baku, 1982, pp. 90-95 (in Russian).

Gadzhiev D.V., Akhundov F.M. A brief overview of the locations of the vertebral fauna in the sediments of the Absheron stage of Azerbaijan. Issues of paleontology and stratigraphy of Azerbaijan. Elm. Baku, 1976, pp. 173-180 (in Russian).

Gadzhiev D.V., Eybatov T.M. Morphology of the dental apparatus of pinnipeds. Elm. Baku, 1995, 174 p. (in Russian).

Koretskaya I.A. The current state of taxonomy of the Miocene seal family Phocinae of the Northern Black Sea Region. In Abstracts of the IX All-Union conference: Marine mammals, Arkhangelsk, 1986, pp. 206-207 (in Russian).

Koretsky I.A. Morphology and systematics of Miocene Phocinae (Mammalia: Carnivora) from Paratethys and the North Atlantic region. Geologica Hungarica, Vol. 54, 2001, 109 p.

Koretsky I.A. Ray C.E. Cryptophoca, new genus for Phoca maeotica (Mammalia: Pinnipedia: Phocinae) from Upper Miocene deposits in the Northern Black Sea region. Proceeding of the Biological Society of Washington, Vol. 107, 1994, pp. 17-26.

Nordmann A.D. Palaeontology of Southern Russia. Helsingfors. 1858, 360 p. (in German).

Orlov Y.A. On the remains of primitive pinnipeds from the Neogene of Western Siberia. Reports of the USSR Academy of Sciences, No. 3, 1931, pp. 67-70 (in Russian).

Orlov Y.A. Semantor macrurus (ordo Pinnipedia, fam. Semantoridae fam. nova.) from the Neogene deposits of western Siberia. Proceedings of the Paleontology Institute of the Academy of Sciences of the USSR, Vol. 2, 1933, pp. 165-268 (in German).

Peters K.F. Phoca pontica Eichw. near Vienna. Proceedings of the Mathematical and Natural Sciences, Class 1, Academy Sciences in Vienna, Vol. 55(2), 1867, pp. 110-112 (in German).

Pidoplichka İ.G. Eldarsyka paleontological expedition to the Georgian Museum of the Academy of Sciences of the URSR. Visti AN URSR, No. 8, 1938, pp. 8-19 (in Ukrainian).

Ranov V.A. Paleolithic of the anterior Asian highlands. Paleolithic of the Near and Middle East. T.2. (Paleolithic of the world series). Leningrad, Science. 1978, pp. 68-84 (in Russian).

Toula F. Phoca vindobonensis n. sp. from Nussdorfin Vienna. Contributions to the palaeontology and geology of Austria-Hungary and the East. News of the Palaeontological Institute of the University of Vienna, Vol. 11 (2), 1897, pp. 47-70 (in German).

Vereshchagin N.K. Brief information on visiting the territory of Azerbaijan by seals – mainly the islands of the Absheron archipelago. In: The fauna of Azerbaijan. Publishing house AS Az. SSR. Baku, 1951, pp. 96-97 (in Russian).

Vereshchagin N.K. Caspian seal or seal-foq (Phoca caspika Gmel.). In: Mammals of the Absheron Peninsula. Publishing house AzFAN. Baku, 1938, 34 p. (in Russian).

Vereshchagin N.K. Mammals of the Caucasus. The history of Fauna formation. Publishing house of the AS of the USSR. Moscow-Leningrad, 1959, 704 p. (in Russian).

DOI: 10.33677/ggianas20220100077