Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

Beynəlxalq elmi jurnal

ISSN: 2663-0419 (elektron versiya)

ISSN: 2218-8754 (çap versiyası)

contentImg
№ 1, 2022
Məqaləni yüklə fullIssue_icon

Mikrodalğalı şüalanmanın neft-su emulsiyasının ayrılmasına təsiri

Muradova P.A.


AMEA-nın M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya Institutu AZ1143, Bakı şəh., H.Cavid prospekti,113: muradovaperi@rambler.ru 

Xülasə

A-
A+
Neft mədənlərinin məhsuldar laylarının su altında qalması su-neft emulsiyalarının əmələ gəlməsi ilə əlaqədar neftin hasilatı, yığılması və hazırlanmasında ciddi fəsadlar yaradır ki, bu da xüsusilə son hazırlıq mərhələsində olan yüksək özlüklü neft yataqlarının istismarı hallarında özünü büruzə verir. Son illər sabit su-neft emulsiyalarının parçalanması üsullarının arsenalında əhəmiyyətli innovativ dəyişikliklər baş vermişdir, bu da reagent və onların emalı üçün istilik texnologiyalarının fiziki sahələrin enerjisinin istifadəsinin mikrodalğalı elektromaqnit şüalanmasının istifadəsinə əsaslanan texnologiyalarla əvəz edilməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanın Balaxanı-Sabunçu-Ramanı və Kürovdağ yataqlarından ənənəvi termal üsulla demulsifikasiya olunmuş yüksəközlülüklü neft nümunələrinin reoloji və fiziki-kimyəvi xassələrinə mikrodalğalı şüalanmanın təsiri ilə bağlı əvvəlki nəticələrimizə əsaslanaraq, hazırkı işdə qeyd olunan yataqların kommersiya neft nümunələrinin hidrofobik (əks) su-neft emulsiyasının aqreqativ sabitliyə və parçalanmasına mikrodalğalı şüalanmanın (2450 MHz) təsirinin nəticələri təqdim olunur. Göstərilmişdir ki, tərkibində müxtəlif miqdarda təbii emulqatorlar (qatranlar+asfaltenlər) olan emulsiya nümunələrində ənənəvi termik emal şəraitində suyun ayrılma sürəti praktiki olaraq sabitdir, eyni zamanda, qatranların və asfaltenlərin nisbətən yüksək olduğu Kirovdağ yatağından alınan neft nümunələrində mikrodalğalı sobanın təsiri altında su fazasının ayrılması sürəti Balaxanı-Sabunçu-Ramanı yatağından alınan neft nümunələrində sulu fazanın ayrılması sürəti ilə müqayisədə xeyli yüksəkdir. Su-neft emulsiyasına mikrodalğalı təsirinin qeyri-termik effekti faktı müəyyən edilmişdir ki, bu da onun geniş yayılmış ənənəvi termal və reagent separasiya ilə müqayisədə, həm enerji xərclərinin azaldılması və bahalı emulqatorlardan istifadə edilməsi nöqteyi nəzəridən, əsas üstünlüyünü və fərqliliyini göstərir.

Açar sözlər: yüksəközlülüklü neft, termoliz, mikrodalğalı şüalanma, qeyri-termal effekt, su-neft emulsiyası


ƏDƏBİYYAT

Antipin Yu.V., Valeev M.D., Syrtlanov A.Sh. Prevention of complications in the production of flooded oil. Bashk. book publishing house. Ufa, 1987, 168 p. (in Russian).

Berdonosov S.S., Berdonosova D.G., Znamenskaya I.V. Microwave radiation in chemical practice. Chem. technology, No. 3, 2000, p. 2-8 (in Russian).

Gumovsky O.A., Sakhabutdinov R.Z., Kosmacheva T.F. Patent of the Russian Federation 2356596. Device for the destruction of water-oil emulsion during pipeline transportation.
Appl. 2008105505/15, 2008.02.12 (in Russian).

Kovaleva L.A., Minnigalimov R.Z., Zinnatullin R.R. On the study of dielectric and rheological characteristics of oilwater emulsions. High temperature thermophysics, Vol. 46, No. 5, 2008, 795 p. (in Russian).

Kovaleva L.A., Zinnatulin R.R. Investigation of the stability of an oil-water emulsion in an electromagnetic field depending on its dielectric properties. Oil and Gas, No. 2, 2010, pp. 59-
62 (in Russian).

Valitov R.A., Dyubko S.F., Makarenko B.I. et al. (ed.). Measurements on millimeter and submillimeter waves Radio and communication. Moscow, 1984, 296 p. (in Russian).

Mir-Babaev M.F. Brief history of Azerbaijani oil. Azerneshr. Baku, 2009, 376 p. (in Russian).

Muradova P.A., Strekov A.S., Litvishkov Yu.N. Effect of microwave radiation on the rheology of high-viscosity oil. Avtogazozapravochnyj kompleks plius al'ternativnoe toplivo (Autogas complex + alternative fuel), No. 10, 2014, pp.7-11 (in Russian).

Muradova P.A., Zulfugarova S.M., Gasankulieva N.M., Shakunova N.V., Tretyakov V.F., Talyshinsky R.M.,
Litvishkov Yu.N. et al. On the effect of microwave activation of water on the dealkylation of toluene with water vapor in the presence of a Ni-Co-Cr/Al/Al2O3 catalyst. Oil and gas chemistry, No. 3, 2016, p. 23-26 (in Russian).

Muradova P.A., Zulfugarova S.M., Graser E., Strekov A.S., Litvishkov Y.N. Microwave-induced thermolysis of petroleum under the action of heterogeneous catalysts. Chemie Inhalt Ingenieur
Technik, Vol. 90, No. 3, 2018, pp. 1-6 (in German).

Rakhmankulov D.L., Bikbulatov I.Kh., Shulaev N.S., Shavshukova S.Yu. Microwave radiation and intensification of chemical pro-cesses. Chemistry. Moscow, 2003, 220 p. (in Russian).

Zinnatullin P.P., Fatkhullina Yu.I. Dehydration of highly stable water-oil emulsions by electromagnetic fields of high-frequency and ultra-high-frequency ranges. Oil and Gas Technologies, No. 1(78), Moscow, 2012, pp. 24-29 (in Russian).

DOI: 10.33677/ggianas20220100076