ƏLAQƏRİMİZ

Redaksiyanın ünvanı:

Azərbaycan, AZ1143, Bakı, H.Cavid prospekti, 119

Azərbaycan MEA Geologiya və Geofizika İnstitutu

Tel.: (99412) 5392770, 5100141 (əlavə 111)

Faks: (99412) 4975285

E-mail: xeberler@gia.science.az; anastransaction@journalesgia.com

 

JURNAL ARXİVİ