JURNAL HAQQINDA

“Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Xəbərləri, Yer elmləri” jurnalı 1959-cü ildə fəaliyyətə başladı.

Jurnal Yer elmləri: geologiya, geofizika, coğrafiya, həmçinin neft və qaz yataqlarının işlənilməsi sahəsində original nəzəri və eksperimental tədqiqatların nəticələrini əks etdirən məqalələri dərc edir.

Jurnal Azərbaycan MEA və respublikanın digər elmi və elmi-istehsalat müəssisələrinin tədqiqatçilarının təqdim etdiyi məqalələri dərc edir.

JURNAL ARXİVİ